Förra våren berättade Ånge kommun om hur man aktivt arbetar med att hjälpa hemmasittande ungdomar ut i arbetslivet. Nu satsar kommunen ytterligare i hopp om att minska antalet långtidsarbetslösa. Initiativet är ett samarbete mellan kommunen, Arbetsförmedlingen och arbetsmarknadsprojektet Hela Vägen, där arbetsnära och praktiska insatser står i centrum.

– Projektets praktiska inslag och starka koppling till näringslivet hoppas vi blir nyckeln till ett lyckat resultat. Den som stått utanför arbetsmarknaden en längre tid behöver hjälp med att bredda sina kontaktytor mot arbetsgivare, säger Malgorzata Hammarberg, ansvarig för Vuxenutbildning, Integration och Arbetsmarknad.

Under tre år kommer cirka 90 arbetssökande i Ånge att få möjlighet att delta i arbetsmarknadsprojektet Hela Vägen som är ett projekt initierat av näringslivet. Utöver arbetsträning, praktik och studiebesök genom arbetsgivarnätverket Vi Kan får deltagarna bland annat utbildning i entreprenörskap och chans att validera sina generella kompetenser.

– Tonvikten ligger på de praktiska inslagen där vi matchar individens önskemål och behov mot lämpliga arbetsgivare. Samtidigt ger valideringen möjlighet att synliggöra och dokumentera individernas olika färdigheter, säger Mathias Sundin, projektledare Hela Vägen.

EU-medel skapar möjligheter
Projektet som främst riktar sig till personer som stått utanför arbetsmarknaden en längre tid ger ett bra resurstillskott till arbetet i Ånge. För varje krona i arbetstid som kommunen och Arbetsförmedlingen bidrar med så satsar Europeiska Socialfonden (ESF) 1,8 kronor. Totalt innebär det att 3,4 miljoner kronor satsas på arbetssökande i Ånge genom projektet.

– Detta ger oss goda möjligheter att hjälpa dem som behöver extra stöd i jobbsökandet. Att kunna lägga mer tid och resurser på varje enskild individ ökar oddsen för ett positivt resultat, säger Hammarberg.

Media bjuds in till Hela Vägens invigning den 14 juni, kl 10-12:00 i Affärshuset Mejeriet (Lantmannagatan 17, 841 32 Ånge). På plats finns representanter från kommunen, Arbetsförmedlingen och Hela Vägen för att berätta om samarbetet. Se separat inbjudan.

För mer information om initiativet vänligen kontakta
Mathias Sundin, projektledare Hela Vägen 072-080 29 79, mathias@investeramitt.se
Malgorzata Hammarberg, ansvarig för Vuxenutbildning, Integration och Arbetsmarknad Ånge kommun 073-274 20 46, malgorzata.hammarberg@ange.se

Läs mer om projektet och nätverket
www.helavagenmitt.se
www.vikanmittsverige.se

Arbetsförmedlingens prognos för åren 2016 och 2017
144 000 nya jobb – men bristen på arbetskraft tilltar

Nyhet om ungdomsprojektet ”Samlad kraft för Ånges framtid”
Satsar stort på ungas sysselsättning

Ladda hem inbjudan till invigning