Äntligen är verksamheten igång. Nu när maj övergår i juni så har vi totalt ett 40-tal deltagare inskrivna på de fyra orter där vi är verksamma. Nu lägger vi i nästa växel vilket innebär att vi kommer att ta emot 20–30 nya deltagare varje månad.

Att starta upp ett stort projekt från ingenting är både en stor utmaning men också en fantastisk möjlighet. Det tar kraft och tid att skapa och implementera rutiner. Mycket tid har även lagts på att anställa bra handledare, hitta lämpliga lokaler för verksamheten och att skapa verktygen för en bra kommunikation. Allt detta är dock ett positivt arbete då vi får vara med och skapa något nytt som ska hjälpa individer och bidra till att öka den sociala hållbarheten.

En annan mycket viktig del är alla relationer som utgör grunden för ett bra resultat. Dels relationerna med våra samarbetspartners kommunerna och Arbetsförmedlingen men även relationerna med arbetslivet och omgivande samhälle. Här känns det som att vi har kommit långt på kort tid och framför allt som att vi fått ett varmt välkomnande på alla orter där vi har etablerat projektet. Vi ser fram emot bra samarbeten där alla ger och tar och där de resurser som finns samnyttjas för att nå maximal effekt för såväl arbetssökande som arbetsgivare.

En viktig pusselbit i vårt arbete är arbetsgivarnätverket Vi Kan. Nätverket som startades innan projektet är öppet för alla arbetsgivare som vill lära sig mer om och integrera social hållbarhet i sin verksamhet. Små som stora arbetsgivare kan bidra genom föreläsningar, intervjuträningar och inte minst genom att erbjuda praktikplatser. Vi har marknadsfört nätverket på ett flertal företagsträffar samt vid alla kontakter med företag och har på kort tid fått många nya medlemmar vilket är väldigt roligt!

Jag uppmanar alla som kan att bli en del i nätverket för då kommer vi att kunna hjälpa så många individer som möjligt ut i arbetslivet.

Nu kör vi!

Mathias Sundin, projektledare Hela Vägen