Äntligen höst!

Uttalandet kan upplevas stötande av alla som vill hänga kvar i sommarens värme och bad men utifrån projektets perspektiv så är det faktiskt skönt att hösten nu gör intåg. Det går nämligen så mycket lättare att få tag på arbetsgivare då och det är en nyckelfaktor för att vi ska lyckas hjälpa alla människor som kommer till vårt projekt.

Projektet har rullat på i sommar men med något lägre fart eftersom både vår personal och de flesta arbetsgivare har haft semesterperiod. Vi har dock försökt fylla våra deltagares dagar med uppgifter och aktiviteter för att hålla modet uppe.

Just nu är totalt 68 personer inskrivna på projektets fyra orter. Inflödet av nya deltagare har minskat under sommaren men vi hoppas och tror att det tar ny fart nu under hösten. Sedan starten i april har 27 personer avslutat sin medverkan i projektet. Av dessa har 13 gått till arbete, 2 till praktik och 3 till utbildning – vilket är ett bra resultat!

Det kommer att hända en hel del saker i höst i projektet. Valideringarna startar i september och ett utökat utbud av externa föreläsningar kommer succesivt att läggas in i schemat. Vi kommer även att erbjuda arbetsgivare i nätverket Vi Kan aktiviteter som inspirerar till ett ökat socialt ansvarstagande. Allt detta kan du följa på våra Facebooksidor för Hela Vägen och Vi Kan.

Slutligen en uppmaning. Hjälp oss att hjälpa andra!
För att kunna hjälpa människor i utanförskap så behövs ett brett samarbete. Kanske kan din arbetsplats ta emot en praktikant eller en person i behov av arbetsträning. Kanske besitter du kunskap inom något område som du kan delge våra deltagare i form av en föreläsning, ett studiebesök eller en träningsintervju. Oavsett vilket så får du gärna kontakta oss för jag är övertygad om att det även kommer att tillföra din vardag något som känns meningsfullt och roligt!

 

Mathias Sundin, projektledare Hela Vägen