Juni har varit en aktiv månad för projektet. I början av månaden träffades projektets styrgrupp för första gången och la upp sitt arbete. Lite senare i månaden hade vi vårt första möte med våra följeforskare och utvärderare. Bägge dessa grupperingar är så viktiga för att projektet ska utvecklas och bli bra både under projekttiden, men även för att skapa fortsatta resultat i ett längre perspektiv.

Mötet med följeforskarna var nyttigt. Det är alltid bra när någon utomstående helt opartiskt granskar vad som är tänkt att genomföras och vad detta ska resultera i. Redan nu har vi fått några saker att fundera på!

Under juni invigde vi officiellt våra lokaler i Ånge respektive Härnösand. I Härnösand blev invigningen riktigt lyckad då det kom besökare från kommunen, Arbetsförmedlingen, Länsstyrelsen, Företagarna samt olika arbetsgivare. Vi fick då även en uppstartsgåva av näringslivskontoret i Härnösand. I Ånge var det färre besökare men å andra sidan vi fick ett bra reportage i media från den dagen.

På deltagarsidan så har inflödet fortsatt under juni. Juni är dock en svår månad då olika regler på arbetsmarknaden gör det svårt att skicka ut personer på praktik. I den mån detta inte har varit möjligt har vi i stället försökt att skapa platser för våra deltagare inför hösten i stället. Annars har deltagarnas veckor fyllts på med olika föreläsningar och andra aktiviteter. Den mest uppmärksammade föreläsningen var när vi bjöd in eldsjälen Hans-Erik Näslund att prata om hur socialt entreprenörskap har utvecklat Dockstabygden under flera decennier. Detta seminarium fick positiva gensvar från såväl deltagare som samarbetspartners.

Nu planerar vi för en händelserik höst. Vi ser fram emot större flöden av deltagare och att även kunna erbjuda dessa personer ett komplett utbud av aktiviteter. Under hösten kommer vi också att genomföra aktiviteter som riktar sig direkt till arbetsgivare. Detta för att öka kännedomen om våra verksamheter och skapa ett ännu större socialt engagemang bland regionens arbetsgivare.

Med detta vill vi önska er alla en riktigt skön sommar. Vi kommer att tuffa på hela sommaren om än i något mindre styrka. Vi vill tacka alla som har bidragit till projektet dessa första månader och kommer att bjuda in ännu fler till samarbete under hösten!

 

Mathias Sundin, projektledare Hela Vägen