Om Hela Vägen

Hela Vägen är ett arbetsmarknadsprojekt som medfinansieras av Europeiska socialfonden. Syftet är att föra 520 arbetssökande i Härnösand, Timrå, Sundsvall och Ånge närmare arbetsmarknaden.

Deltagarna i Hela Vägen får bland annat möjlighet till kartläggning av personliga egenskaper och kompetenser, utbildning i entreprenörskap samt olika former av utvecklande aktiviteter. Utöver teoretisk kunskap ges deltagarna möjlighet till praktiska moment såsom arbetsträning, studiebesök och praktik via arbetsgivarnätverket Vi kan.

Arbetsgivarnätverket Vi Kan samlar engagerade arbetsgivare i Västernorrland som vill bidra med insatser som för arbetssökande närmare arbetsmarknaden. Målet är att matcha de arbetssökandes behov med kraven från arbetsgivarna.

Läs mer om nätverket på: www.vikanmittsverige.se

Mål

Det övergripande målet är att kvinnor och män som står långt ifrån arbetsmarknaden ska komma i arbete, utbildning eller närmare arbetsmarknaden. Målet finns även definierat i tio (10) olika delmål, vilka alla direkt berör individens kompetensutveckling. Dessa är:

  • Utbildning
  • Entreprenörskap
  • Livsstil
  • Jämställdhet
  • Kartläggning av personliga egenskaper
  • Inför praktik
  • Transnationalitet
  • Praktik
  • Erkännande av lärande
  • Anställning

Frågor om Hela Vägens mål och indikatorer » besvaras av projektledningen.

Omslutning och projekttid

Totalt omsluter arbetsmarknadsprojekt Hela Vägen ca 43 miljoner kronor, varav cirka 20 miljoner finansieras av Europeiska socialfonden och resterande av Arbetsförmedlingen och arbetsmarknadsenheterna i Härnösand, Timrå, Sundvall och Ånge.

Hela Vägen pågår mellan 2016-04-01 – 2018-12-31.

Samarbetspartners

Arbetsmarknadsprojektet Hela Vägen är ett samarbete mellan projektägaren Investera Mittsverige AB (svb) samt Arbetsförmedlingen och arbetsmarknadsenheterna i Härnösand, Timrå, Sundsvall och Ånge.

Arbetsprocess

Deltagarna i Hela Vägen arbetar i två tydliga block. I det första blocket kartlägger vi individens förmågor och önskemål samt tillhandahåller olika typer av utvecklande aktiviteter.

Inför block två matchar vi individens förmågor och önskemål med kraven från arbetsgivarna i nätverket Vi Kan. Under block två får deltagarna göra praktik eller arbetsträna hos en arbetsgivare.

Deltagarnas totala tid i båda blocken uppskattas till åtta månader.

(Klicka på bilden för en större version.)

Utvecklande insatser

I syfte att föra arbetssökande närmare arbetsmarknaden använder vi oss av beprövade och framgångsrika metoder framtagna av ESF-projekt, samt erkända arbetsmodeller från Arbetsförmedlingen och arbetsmarknadsenheterna.

Detta tillsammans med Hela Vägens tre nyckelingredienser (kartläggning av personliga egenskaper, utbildning i entreprenörskap, nätverket Vi Kan) skapar goda förutsättningar för etablering på arbetsmarknaden.

Läs mer