På senare år har social hållbarhet diskuterats allt flitigare i samhällsdebatten, där frågorna bland annat handlat om hur och på vilket sätt arbetsgivare kan bidra. I hopp om att inspirera andra väljer nu Timrå kommuns näringslivskontor att erbjuda praktikplatser, studiebesök och intervjuträning till arbetssökande.

– Vi vill synliggöra de värden som skapas när socialt ansvarstagande integreras på ett affärsmässigt sätt i verksamheten. Dagens företagande är så mycket mer än att sälja en vara eller tjänst, det handlar om att arbeta hållbart och använda samhällets resurser på ett sätt som gynnar alla, säger Peter Germer, näringslivschef, Timrå kommun.

Initiativet är ett samarbete mellan näringslivskontoret, arbetsgivarnätverket Vi Kan och arbetsmarknadsprojektet Hela Vägen. Målet är att bredda kunskapen om social hållbarhet och att få fler arbetsgivare att engagera sig rent praktiskt.

– Känslan är att många arbetsgivare vill bidra men steget till praktisk handling upplevs besvärligt. Vi vill ändra på den inställningen och tror att näringslivskontorets exempel kan ge ringar på vattnet, säger Mathias Sundin, projektledare för Hela Vägen och ansvarig för Vi Kan.

Social hållbarhet med mångfald i centrum
SCB:s rapporter pekar på att Sverige har en stor befolkningsökning att vänta, vilket bland annat ställer krav på förbättrad integration. För arbetsgivare innebär detta också helt nya möjligheter.

– Med befolkningsökningen följer även en ökning av kompetenser på arbetsmarknaden. Mångfalden gör att det lättare för arbetsgivare att hitta det man söker, säger Peter Germer.

Näringslivskontoret kommer under året att arbeta aktivt med den sociala hållbarheten och välkomnar alla med intresse i ämnet.

För mer information om initiativet vänligen kontakta:
Peter Germer, näringslivschef i Timrå, 070-300 00 72, peter.germer@timra.se
Mathias Sundin, projektledare Hela Vägen 072-080 29 79, mathias@investeramitt.se

Läs mer om projektet och nätverket

Nyhet från SCB