Att få in en fot på arbetsmarknaden är inte alltid så lätt för den som varit utan jobb en längre tid. Nu väljer Härnösands kommun och arbetslivsförvaltningen, tillsammans med Arbetsförmedlingen, att satsa på arbetsnära och praktiska insatser genom ESF-projektet Hela Vägen. Målet är att stärka arbetssökandes anställbarhet och bredda deras kontaktytor mot arbetsgivare.

– Praktik är en beprövad metod som många gånger visats sig vara en framgångsfaktor vid arbetsintegrering. Den som gör praktik hos en arbetsgivare samlar både på sig erfarenhet och kontakter, vilket kan vara avgörande i jobbsökandet, säger Petra Norberg, t f förvaltningschef.

Under tre år kommer arbetssökande i Härnösand att få möjlighet att delta i arbetsmarknadsprojektet Hela Vägen som är ett projekt initierat av näringslivet. Utöver arbetsträning, praktik och studiebesök genom arbetsgivarnätverket ”Vi Kan” får deltagarna bland annat utbildning i entreprenörskap och chans att validera sina generella kompetenser.

– Tonvikten ligger på de praktiska inslagen där vi matchar individens önskemål och behov mot lämpliga arbetsgivare. Samtidigt ger valideringen möjlighet att synliggöra och dokumentera individernas olika färdigheter, säger Mathias Sundin, projektledare Hela Vägen.

EU-medel ger extra resurser
Projektet som främst riktar sig till personer som stått utanför arbetsmarknaden en längre tid ger ett bra resurstillskott till arbetet i Härnösand. För varje krona i arbetstid som kommunen och Arbetsförmedlingen bidrar med så satsar ESF 2,5 krona. Totalt innebär det att drygt åtta miljoner kronor satsas på arbetssökande i Härnösand genom projektet.

– Att vara en del av detta ger oss en fantastisk möjlighet att påverka arbetslösheten i kommunen. Förhoppningen är självklart att flera av deltagarna ska nå en anställning, säger Petra Norberg. Arbetsmarknadsprojekt Hela vägen omsluter totalt cirka 43 miljoner kronor, varav 20 miljoner finansieras av Europeiska Socialfonden (ESF).