För dig som är intresserad av Hela Vägen

Om du är inskriven på Arbetsförmedlingen eller arbetsmarknadsenheten i någon av kommunerna Härnösand, Timrå, Sundsvall eller Ånge, har du möjlighet att delta i arbetsmarknadsprojektet Hela Vägen. 

Ta kontakt med din handläggare eller arbetskonsulent för att få mer information om hur du går tillväga. I rutorna nedanför kan du läsa mer om projektets nyckelingredienser.

Kontakta någon av våra handledare » för ytterligare information.

Kompetensutveckling med dig i fokus

Det är du som står i centrum. Våra handledare arbetar utifrån beprövade metoder och anpassar alla aktiviteter efter dina behov och önskemål för att stärka din anställningsbarhet på arbetsmarknaden.

I rutorna nedanför kan du läsa mer om Hela Vägens nyckelingredienser.

Kartläggning av personliga egenskaper och kompetenser

Vi erbjuder en bedömning och kartläggning av dina personliga egenskaper och kompetenser, så som social förmåga och samarbetsförmåga. Kartläggningen gör det lättare för dig att synliggöra dessa kompetenser för arbetsgivare.

Utbildning i entreprenörskap

Som deltagare i Hela Vägen får du möjlighet att utveckla entreprenöriella egenskaper, så som mod, ansvarstagande och kreativitet. Detta för att du ska kunna dra nytta av dessa i vardagen samt bli mer anställningsbar.

Här kan du läsa mer om olika vägar till eget företagande:

www.nyforetagarcentrum.se
www.akrokenbusinessincubator.se

Praktik och arbetsträning

Som deltagare i Hela Vägen erbjuds du praktik och arbetsträning via arbetsgivarnätverket Vi Kan. Dina behov och önskemål om yrke kartläggs och matchas sedan mot lämpliga arbetsgivare. Målet är att du ska nå en anställning.

Här kan du läsa mer om nätverket:

www.vikanmittsverige.se