En ny samverkansform mellan arbetsgivare och offentlig sektor.

Hela Vägen är ett arbetsmarknadsprojekt som medfinansieras av Europeiska socialfonden. Syftet är att föra 700 arbetssökande i Härnösand, Timrå, Sundsvall och Ånge närmare arbetsmarknaden. Deltagarna i Hela Vägen får bland annat möjlighet till kartläggning av personliga egenskaper, utbildning i entreprenörskap samt praktik via arbetsgivarnätverket Vi Kan.

Just nu på Facebook

I dag hade vi Anette Wivegg från arbetsförmedlingen på besök för att berätta om resultatet för arbetsförmedlingens arbetsmarknadsprognos som publicerades i veckan. Prognosen kommer ut varje halvår och byggs på intervjuer med över 11 000 privata och offentlig arbetsgivare i hela landet (varav 210-30 arbetsgivare i Sundsvall).

Några av prognosens resultat:
- Arbetsmarknaden fortsätter att utvecklas starkt och jobben blir fler!
- Antalet sysselsatta ökade i år med 97 000 personer och 2017-2019 beräknas totalt 227 000 fler komma i sysselsättning.
- Bristen på arbetskraft fortsätter stiga, både hos privata och offentliga arbetsgivare. Vilket på sikt kan komma att bromsa antalet sysselsatta.
- År 2018 ligger arbetslösheten på 6,6%

Dagen avslutades med ett studiebesök på Ålsta Folkhögskola där vi fick göra en rundvandring i lokalerna samt höra en elevs berättelse om hennes upplevelse av att studera på Ålsta.

Med detta önskar vi på Hela vägen alla en trevlig helg!
... See MoreSee Less

View on Facebook

Samarbetspartner: